Nyttig informasjon fra Aime AS

Betingelsene gjelder for kjøp fra Aime AS i Norge.

Aime AS,
Organisasjonsnummer: 966 450 622 MVA
Leif Weldings vei 10, 3208 Sandefjord
Postboks 2068, 3202 Sandefjord
Epost: kundeservice@aime.no (Maks. 24 timers responstid (arbeidsdager)).
Telefon: 33 47 04 00  (åpningstid: mandag -fredag: 09.00 – 11.30, 12.00 – 15.00)
Bestilling av abonnement
Ved bestilling av abonnement, vil alltid betingelsene komme tydelig fram. Du kan si opp ditt abonnement når du selv ønsker, uten å oppgi grunn, men senest 2 uker før datoen for neste leveranse. Oppsigelsen har virkning fra og med neste forsendelse. Du kan også ta en pause i abonnementet eller endre tiden mellom forsendelsene slik det passer deg. Eneste unntak fra dette, gjelder abonnementer med fast bindingstid og forpliktelse om å motta et visst antall pakker. Dine abonnementsbetingelser vil alltid oppgis før du bestiller.
Bestillinger kan avvises ved saklig grunn.
For å kjøpe varer fra Aime AS, må du ha fylt 18 år.
Priser og betaling

Alle priser fra Aime AS er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen, og eventuelle leveringskostnader, vil være oppgitt i salgs- og leveringsbetingelsene for bestillingen.
Eventuelle prisendringer vil bli varslet i god tid, minst 2 måneder før endringen trer i kraft.
Betaling for bestilte varer skjer etterskuddsvis. Du får faktura tilsendt sammen med varen med betalingsdetaljer og betalingsfrist tydelig påført.

Forsendelse og leveranse

Aime AS bruker Posten til forsendelse av alle varer. Varer leveres Posten (går i postgangen) senest 6 arbeidsdager etter bestilling har blitt mottatt. Forsendelsen er etter dette underlagt Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester

Angrerett

Kjøp du gjør hos Aime AS er dekket av angreretten. Det er ingen tidsfrist som begrenser din angrerett. Innbetalt beløp for den bestilte varen vil bli refundert, inkl. porto. Du må selv dekke kostnadene ved å returnere varen, i henhold til Postens satser. Dersom du er i tvil om noe, er du velkommen til å ringe oss på telefon 33 47 04 00.

Returrett

Du har full returrett på alle forsendelser. Det eneste vi ber om er at du betaler returportoen.

Porto og ekspedisjonsgebyr

Du vil alltid få opplyst vilkårene for porto og ekspedisjon i salgs- og leveringsbetingelsene for bestillingen.

Endring av vilkår

Dersom kjøpsbetingelsene må endres på grunn av offentlige pålegg eller særlige behov, i en grad som påvirker ditt kundeforhold, vil du få skriftlig beskjed.

Klage og reklamasjon

Du har rett til full reklamasjon ved vesentlige feil eller mangler. Reklamasjonsretten er begrenset til varens verdi slik den framkommer på fakturaen, samt forsendelseskostnaden. Vi ber om at spørsmål om reklamasjon rettes til Kundeservice så snart feil eller mangel er oppdaget på telefon 33 47 04 00, eller ved å sende en epost til kundeservice@aime.no. Dersom du ikke er fornøyd, vil vi vederlagsfritt erstatte varen. Dersom feil eller mangel ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte vil du, ved retur av varen, få kjøpesummen tilbake, samt returkostnader dekket i henhold til Postens satser.